Regiony v centru zájmu

O nás

 

Regionální média – Mostecko

Regionální žurnalistika se nachází ve fázi klinické smrti. Za posledních deset let zmizela takřka polovina regionálních médií a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl obrátit. A to je situace, kterou chceme pomoci měnit. 

Tyto mediální pouště, jako je ta naše mostecká, dnes vyplňují nejrůznější na politiky napojené PR projekty a radniční zpravodaje, které každému z nás přistávají zdarma v našich schránkách. Ty však ze své podstaty nemohou být nezávislé, ani objektivní a jsou prakticky hlásnými troubami vládnoucích garnitur.

Těžko od nich tedy můžeme očekávat investigativní žurnalistiku a odkrývání kauz mocných, kteří jsou zároveň jejími chlebodárci. Toto břímě musí nést nezávislá média. Jakkoliv se nastartování a udržení funkční redakce, z ekonomického hlediska, zdá jako nadlidský úkol.

Proto vznikl tento nezávislý a neziskový projekt, jehož cílem je přinášet místním kvalitní a nezávislou žurnalistiku s přidanou hodnotou.

Nebude zde běžné denní zpravodajství, na to jsou tu jiní. Chceme naopak pokrývat témata, která jsou pro rozvoj našeho města a kraje zásadní, avšak jsou z nějakého důvodu přehlížená.

V našich textech půjdeme více do hloubky a budeme témata zasazovat do kontextu. Podíváme se pod pokličku místní politiky a budeme psát i tom, o čem se ostatní psát bojí nebo o tom psát nesmí.

Máme Most rádi a víme, že kvalitní regionální žurnalistika je nezbytnou podmínkou pro jeho rozvoj.

Zároveň chceme pomoci zavlažovat mediální pouště tam, kde na to místní nemají podmínky a pomoci jim odbourávat vstupní bariéry – jinými slovy podporovat rozvoj regionální žurnalistiky.

Jsme neziskovým projektem a abychom garantovali nezávislost, budeme se spoléhat pouze na dobrovolné příspěvky čtenářů, případně nezávislé granty.

Veškerý obsah je zdarma. Nemá smysl skrývat důležitá témata za platební bránou.