Regiony v centru zájmu

Komentáře

Bývalý mostecký primátor Jan Paparega byl jedním z těch, kdo navrhli v Senátu úpravu novely zákona o partnerství pro stejnopohlavní páry. Jeho návrh by omezil práva jak stejnopohlavním, tak heterosexuálním párům. Ženám by omezil práva týkající se asistované reprodukce a taktéž by znevýhodnil děti adoptované z ústavní péče.
Město oficiálně zahájilo rekonstrukci kulturního domu Repre. Slavnostní akt před lidmi utajilo a celá akce tak působila spíše jako rodinný smuteční obřad.
Mostečtí politici nemají smysluplné argumenty pro svá rozhodnutí, ani potřebu doručovat občanům kvalitní výsledky. A už vůbec nemají potřebu vést dialog s veřejností. Místo toho si zvou média, která mají s městem finanční vztahy.
27.2.2024 se v Mostě koná demonstrace za citlivou rekontrukci Repre. E-mostecko vyrazilo na sociální sítě hájit pozici vedení města.