Regiony v centru zájmu

Lidská práva

Bývalý mostecký primátor Jan Paparega byl jedním z těch, kdo navrhli v Senátu úpravu novely zákona o partnerství pro stejnopohlavní páry. Jeho návrh by omezil práva jak stejnopohlavním, tak heterosexuálním párům. Ženám by omezil práva týkající se asistované reprodukce a taktéž by znevýhodnil děti adoptované z ústavní péče.