Regiony v centru zájmu

Město

Mostecko není jen mediální pouští, ale územím, kde je novinařina těsně provázána s politiky. Tyto praktiky je třeba vynést na světlo. Proto si musíme promluvit o serveru E-mostecko.
Magistrát začátkem ledna spustil Portál Mostečana. Jeho kvalita však ukazuje, že magitrát nemá žádné nebo jen velmi špatné kontrolní mechanismy, které by ověřily kvalitu produktu předtím, než ho představí občanům.