Regiony v centru zájmu

Radnice si předplácí mediální ticho: případ E-mostecka

Mostecko není jen mediální pouští, ale územím, kde je novinařina těsně provázána s politiky. Tyto praktiky je třeba vynést na světlo. Proto si musíme promluvit o serveru E-mostecko.

Logo serveru E-mostecko

Kvalitní, regionální žurnalistika je zásadní pro rozvoj měst a obcí. Musí však být nezávislá a objektivní. Je třeba mluvit a psát o těch, kteří této zásadě nedostojí. Tento text je prvním ze série, která se mediální situací na Mostecku bude zabývat.

Již dlouhá léta je realitou, že Mostecko je jedním z míst, kde nezávislá regionální žurnalistika prakticky vymřela. A ta, která ještě nevymřela, schovává se za platební bránou. Taková situace rozhodně nepomáhá rozvoji města, za to pomáhá politikům cítit se nedotknutelnými.

Při představování našeho projektu jsme psali o tom, že mosteckou „mediální poušť“ vyplňuje především radniční zpravodaj, který ze své podstaty nemůže být nezávislým a je prakticky jen hlásnou troubou vládnoucích stran. A že tedy od něj nelze očekávat odkrývání kauz mocných neboť ti jsou zároveň jeho chlebodárci.

Jsou tu ale i jiné projekty, jejichž působení k objektivní informovanosti mostečanů rozhodně nepřispívají a které, ačkoliv zdánlivě působí jako nezávislá média, jsou ve skutečnosti jen PR projektem, který místním politikům pomáhá vylepšovat jejich image.

Jedním z takových případů je www.e-mostecko.cz Oldřicha Hájka. Jeho stránky na čtenáře působí jako typický zpravodajský server, avšak ve vztahu ke komunální a krajské politice není nezávislý ani trochu. Poskytuje totiž za úplatu služby jak mosteckému magistrátu, tak Ústeckému kraji nebo například městu Bílina. Jinými slovy: je mj. placen politiky, a to skrze úřady, jimž vládnou. O této skutečnosti se však na stránkách E-mostecka nikde nedočtete.

Jak redakce Regionálních médií z databáze Hlídače státu zjistila, uzavřelo E-mostecko s městem Bilina, Ústeckým krajem a městem Most (včetně jeho podniků) v období od roku 2017 do roku 2023 smlouvy v hodnotě takřka 2,8 milionu. Kolik přesně z tohoto objemu financí E-mostecko nakonec vyčerpalo, bude ještě prověřeno.

Přehled finanční hodnoty smluv uzavřených mezi úřady a E-mosteckem.

Doplnění článku dne 20.2.2024 o rozpad výše uvedeného grafu:

Hodnota jednotlivých smluv mezi E-mosteckem a úřady a jejich společnostmi.

V přehledu můžeme vidět, že kromě mosteckého magistrátu poskytuje E-mostecko Oldřicha Hájka služby taktéž firmám jako Mostecká bytová nebo Technické služby města Mostu. Oboje jsou firmy vlastněné městem Most. Mezi zákazníky E-mostecka je také Ústecký kraj, který v pozici hejtmana vede Jan Schiller (ANO), jenž je také v zastupitelstvu města Mostu.

Server E-mostecko za tyto peníze točí reportáže a vydává články o tématech, které si úřady a jim vládnoucí politici přejí. Zkrátka poskytuje marketingové služby.

Jejich poskytování samo o sobě zlé není. Ale pokud daný projekt navozuje dojem nezávislého, zpravodajského webu, může tím klamat čtenáře a rozhodně tím nedělá dobrou službu svému městu. Na webu E-mostecka skutečně není informace o tom, že jeho příjmy pocházejí i od města a kraje. To může čtenář zjistit pouze, podívá-li se do registru smluv. Což ale běžný návštěvník webu nedělá.

Na městských financích závislá žurnalistika

A proč je vlastně tato finační provázanost s městskými a krajskými úřady problém? Jednoduše proto, že tím pádem E-mostecko není nezávislé a musí si dávat pozor, aby si vládnoucí politiky nijak neznepřátelilo. V takové situaci si logicky nemůže dovolit být objektivní a poctivě informovat občany o skutečnostech, které by se politikům nemusely líbit.

Samozřejmě je možné namítnout, že toto nelze E-mostecku vyčítat, neboť je soukromým bysnysem a zkrátka jen podniká. Jenže tak jednoduché to není. E-mostecko je sice soukromým podnikem a nikdo mu nemůže a ani nechce nic nařizovat. Ale nelze se tvářit, že takové podnikání nemá negativní dopad na naše město.

E-mostecko má totiž vliv na utváření veřejné debaty a tím do určité míry určuje, co je pro nás důležité. Veřejnou diskusi ovlivňuje nejen tím, o čem píše, ale také tím, o čem nepíše. A jak známo: co není v novinách, o tom se nemluví. O čem se nemluví, to politici nemusí řešit.

Důsledkem pak je, že E-mostecko pomáhá politikům vytvářet informační mlhu. A to tím, že zaměřuje naši pozornost na banální témata nebo jen na taková, která vládnoucím politikům naprosto vyhovují. Tím pozornost mostečanů odvádí od témat, do kterým se vládnoucí garnituře nechce. Anebo chce, ale ráda by je řešila za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti.

V důsledku toho jsou pak opomíjena a zanedbávána témata, která jsou zásadní pro rozvoj našeho města.

Předplácení klidu na mediální frontě

Toto mediální ticho politikům náramně vyhovuje. Neboť pod rouškou informační temnoty mnohem snáze může bujet korupce a činí se rozhodnutí, jež nejsou v zájmu občanů a poškozují budoucnost města na dlouhá léta dopředu.

Takové zpravodajství tedy skutečně má na naše město negativní dopady. Jen to možná není na první pohled tak zřejmé, jako třeba v případě fabriky, která do řeky vypouští toxické látky

A proto je důležité se o webech jako E-mostecko bavit. Stejně jako je důležité během jejich čtení myslet na to, že předkládané informace mohou být filtrované dle politických zájmů. A že nám tedy mohou podávat zkreslený obraz.

Nicméně, nejde o to pranýřovat zrovna E-mostecko. Podobných webů je v této zemi totiž mnoho a není tak úplně jejich vinou, že v regionech často chybí kvalitní žurnalistika. Skutečná příčina tkví spíše ve slabé podpoře nezávislých regionálních redakcí. A ty, které chtějí přežít, se pak často přimknou k politikům nebo na politiky napojeným podnikatelům.

Ještě zásadnější otázkou je, zda je v pořádku, aby si radnice takto předplácela mediální bezvětří. Zde se totiž nebavíme jen o vylepšování marketingového obrazu politiků, ale vyloženě o kupování si novinářů.

Občané se zcela oprávněně mohou radnice ptát, zda je v akceptovatelné, aby tímto způsobem využívala veřejné finance. Ovlivňování veřejné debaty za radniční peníz totiž není ničím jiným, než manipulací veřejného mínění.

Bohužel bez nezávislých médiích budeme odkázáni pouze na podobné projekty a radniční zpravodaje. A taková představa není pěkná. Protože pokud nikdo nebude politikům svítit na cestu, budou se vskutku cítit nedotknutelnými. A podle toho budou také jednat.

A neboť toto téma považujeme za zásadní, zaměříme se v dalším článku na Zpravodaj SBD Krušnohor, který je za peníze družstveníků zneužíván k politickým bojům a k vyřizování si účtů s oponenty vedení družstva.