Regiony v centru zájmu

E-mostecko propaguje stanoviska radnice ohledně Repre. Vychvaluje rekonstrukci a zpochybňuje motivy chystané demonstrace.

27.2.2024 se v Mostě koná demonstrace za citlivou rekontrukci Repre. E-mostecko vyrazilo na sociální sítě hájit pozici vedení města.

Psaní tohoto komentáře jsem si rozmýšlel neboť vymezovat se vůči jinému médiu může snadno být vnímáno jako konkurenční boj. Nicméně vzhledem k tomu, že Regionální média nikdy nevezmou ani korunu od žádného magistrátu, úřadu nebo městské firmy a neposkytujeme marketingové služby, nejsme a nebudeme konkurenti E-mostecka. 

Kromě toho věřím, že je třeba popsat metody, kterými se E-mostecko pokouší veřejnost manipulovat.

Tento článek je komentářem a obsahuje tedy subjektivní hodnocení a sarkasmus.

Vytváření slabého oponenta

Jeden z prvních článků, které Regionální média zveřejnila, je o E-mostecku Oldřicha Hájka. Ukázali jsme v něm, že je daný server placený z peněz Města Mostu a jím vlastněných firem, ale také z peněz Ústeckého kraje a města Bíliny. A že při jeho čtení je dobré mít tento fakt na paměti.

Netušili jsme, jak flagrantní důkaz o své politické závislosti E-mostecko záhy samo přinese. Ukázalo se to na tématu Repre, jehož rekonstrukce je pro vládnoucí ProMost politicky důležitá neboť se jedná o jeho hlavní předvolební slib.

Vedení města zřejmě potřebuje přehlušit sílící kritiku ze strany těch, kteří si pro rekonstrukci Repre přejí uspořádání architektonické soutěže. Část z nich totiž na 27.2.2024 před Repre svolala demonstaci proti jeho necitlivé rekonstrukci. A radnice místo diskuse s veřejností a otevřeného jednání sáhla k pokusu manipulovat veřejným mínění právě skrze výše uvedený server.

První vlaštovkou na E-mostecku je článek s manipulativním titulkem „Repre chřadne. Proti jeho rekonstrukci se chystá demonstrace.“

Titulek je designován tak, aby demonstranty vykreslil jako někoho, kdo chce Repre nechat zchátrat. Jako jakési záškodníky, kteří si přejí jeho zkázu a z rozmaru chtějí zabránit jeho záchraně.

Jedná se o klasický trik z pomyslné z učebnice propagandy, kdy se autor snaží oponenty zarámovat jako nekompetentní rebely bez příčiny, kteří nemají na práci nic jiného, než bez důvodu demonstrovat. Tzv. vytvoření „slabého oponenta“ je základním stavebním kamenem, kterým umlátíte všechny, jímž nemůžete nabídnout kvalitní argument. E-mostecko tuto metodu zná evidentně dobře.

Přisuzování negativních vlastností je pak standardem, který vám pomůže stigmatizovat a vyloučit z diskuse vybranou skupinu lidí. Čím hůře budou vypadat, tím menší váhu jejich argumenty budou mít.

Autorka (Jitka Pavlíková) se samozřejmě vůbec neobtěžuje přečíst si stanovisko organizátorů demonstrace. Nebo ho naopak zná a směle ho ignoruje. Ti si totiž rekonstrukci a záchranu Repre přejí. Jen by pro ní chtěli využít architektonické soutěže, jakožto osvědčeného nástroje, který má mnohem větší potenciál vygenerovat kvalitní výsledek, než když takový úkol zadáte firmě, která se převážně zabývá dopravními stavbami (Artech).

Té magistrát v roce 2017 zadal vypracování rekonstrukce, aniž by její návrh porovnal s ostatními a v podstatě koupil zajíce v pytli. Detailnější info o situaci kolem Repre a knihovny přineseme v dalším článku.

Abychom nebyli na pochybách o tom, že se jedná o pokus manipulovat se čtenáři, uvedl Oldřich Hájek, majitel E-mostecka, článek v jím spravované Facebookové skupině Most následujícími slovy: 

„Takhle sympaticky to má vypadat okolo Repre. Ale vždycky se najde někdo, kdo bude protestovat z jakéhokoliv důvodu.“

Status Oldřicha Hájka ve Facebookové skupině Most.

Samozřejmě. Všichni ti, kteří současný způsob rekonstrukce kritizují, jsou vlastně jen náhodným shlukem hormonů, jenž absolutně netuší, co činí.

V samotném článku jsou pak již jen vyzdvihovány samé krásy a pozitiva rekonstrukce. Text je psán tak, aby čtenářům bylo naprosto jasné, že plánovaná rekonstrukce je v absolutně v pořádku a že kritika oponentů nedává vůbec žádný smysl. Zároveň je v textu přiznáno, že magistrát vůbec neví, co se stane s unikátní budovou knihovny poté, co její obsah přesune do Repre. To samozřejmě smysl dává. Vítejte v Mostě. 

Líbezný okamžik nastává ve chvíli, kdy autorka článku uvádí, že „zatímco se oproti původnímu výběrovému řízení podařilo srazit cenu o 20%, odpůrci svolali na 27.2.2024 demonstraci.“

Jistě. Zlí, nevděční demonstranti. Záškodníci s koženou brašnou na zádech, kterým vadí finanční úspora. 

Co na tom, že kritici přichází s konkrétním a detailním vysvětlením svých postojů a také analýzou rekonstrukce. A že si dovolují klást otázku, co se stane s budovou knihovny, po té, co bude vyprázdněna. Takové myšlenky jsou zřejmě moc extrémní na to, aby se jimi článek zabýval. 

Každopádně informace o úspoře je zajímavá sama o sobě.

Dá se na ní totiž nahlédnout obráceně a položit si otázku čím to, že z prvního výběrového řízení vzešla cena o 20% vyšší, ačkoliv se v tu dobu země nepotýkala s koronavirem a v Evropě nebyla válka, která by hnala ceny materiálu tam, kde jsou nyní. 

Vývoj cen stavebních materiálů z databáze ÚRS.

Politici se bojí nezávislých médií, raději si budou povídat mezi sebou

E-mostecko dále prokazuje svou afinitu k místní radnici sdílením upoutávky na její propagační video. V něm senátor Jan Paparega /ProMost/ a primátor Marek Hrvol /ProMost/ budou vysvětlovat, proč není možné pro rekonstrukci Repre uspořádat architektonickou soutěž. Zároveň v upoutávce nepřímo reagují na článek od Adama Malého, ve kterém pro Regionální média popsal, jak se radnice zašťituje již nežijícím architektem Mojmírem Böhmem a zároveň ignoruje jeho přání, které vyjádřil ve svém e-mailem zaslaném dopisu Janu Paparegovi v roce 2018. Tím mimo jiné je, aby k rekonstrukci Repre byli přizvání ti nejlepší architekti.

Sdílení propagačního videa mostecké radnice ve skupině Most.

Vládnoucí politici tím jen prokazují, že se bojí nezávislých médií a proto si raději popovídají v bezpečném kruhu, kde jim nikdo nebude klást nepříjemné otázky.

Skupina Most na Facebooku

Ať už si o situaci myslíte cokoliv, není dobré vyjadřovat svůj názor ve Facebookové skupině Most.

Ta má celkem 50 tisíc uživatelů a je, vedle E-mostecka, dalším Hájkovým nástrojem, jímž se pro magistrát pokouší ohýbat veřejnou diskusi.

V této skupině jedná Hájek jako na svém dvorku, na kterém je povoleno jen to, co vyhovuje jemu a těm, kteří ho platí. Je zde velmi snadné být zablokován jen proto, že si dovolíte kritizovat politiky nebo napíšete cokoliv, co by se nemuselo vedení města líbit. 

Hájek se takřka po každé blokaci ohání pravidly, která ve skupině politická témata zakazují. Z praxe lze ale vyčíst, že zatímco chválení radnice je v pořádku, její kritika je již výsostnou politikou, za kterou vám náleží blokace. Je to železná logika, kterou již pocítilo větší, než malé množství lidí.

Dle diskusí na Facebooku totiž toto jednání není žádnou novinkou a existuje vícero uživatelů, kteří mají podobnou zkušenost. Ostatně sám autor tohoto článku má v dané skupině ban již několik let neboť si dovolil v diskusi oponovat Janu Schillerovi /ANO/, zastupiteli města Mostu a současnému hejtmanovi Ústeckého kraje.

Komentář Karoliny Nodesové, spoluzakladatelky Most Pride.

Podle samotného Hájka je již zablokovaných celkem 2.831 lidí. Samozřejmě nelze tvrdit, že jsou všichni blokování kvůli kritice radnice.

V každém případě tato situace znamená, že na 50 tisíc lidí je v Hájkově skupině udržováno v informačním embargu, kam nepronikne nic, co by její administrátor neprofiltroval optikou svých chlebodárců.

Jedná se tak jen o další způsob, kterým E-mostecko přispívá k informační mlze. Jak moc se mu to skutečně daří, by musela odhalit sociologická studie, na kterou v rámci tohoto článku nemáme kapacity, Nicméně můžeme touto cestou alespoň poukázat na manipulativní metody, které jsou E-mosteckem používány.

Přirozeně, E-mostecko nikde nedeklaruje, že by se snažilo o objektivní žurnalistiku. Tudíž ji od něho ani nemůžeme očekávat.

Ale určitě o něm můžeme s čistým svědomím řici, že je hlásnou troubou vládnoucích politiků a pomáhá jim manipulovat s veřejným míněním.

A občané za to ještě platí prostřednictvím daní.

Autor je redaktorem a zakladatelem Regionálních médií.