Regiony v centru zájmu

Primátor nepřiznává vše, když tvrdí, že si autor Repre architektonickou soutěž nepřál. Bere si již nežijícího architekta jako rukojmí. 

Primátor Hrvol tvrdí, že autor Repre Mojmír Böhm si architektonickou soutěž nepřál. Vynechává ale zásadní informaci o tom, že Böhm chystanou rekonstrukci kritizoval a žádal účast nejlepších architektů.

Dlouho očekávaná rekonstrukce kulturního domu Repre má začít již v tomto roce. Město již vybralo zhotovitele stavby a s blížícím se zahájením stavebních prací roste kritika samotného projektu a sílí hlasy volající po architektonické soutěži. Město nadále kritiku od architektů i laické veřejnosti odmítá.

Cílem soutěže je nalezení nejvhodnějšího využití budovy a zároveň zachování architektonické hodnoty. Vedení města tento postup zamítá s odvoláním na tehdy žijícího architekta Repre Mojmíra Böhma, který dle jejich slov soutěž odmítl.

Tento argument zopakoval primátor Marek Hrvol v odpovědi na otevřený dopis, který již podepsali tisíce mostečanů . A uvedl, že rekonstrukce budovy Repre byla s tehdy žijícím hlavním architektem Mojmírem Böhmem projednávána již v roce 2017. Údajně byla v rámci jednání diskutována i možnost vyhlášení architektonické soutěže s tím, že ji prý “autor architektonického řešení důrazně odmítl.“

Toto ovšem popřel architekt Ondřej Beneš, který v roce 2018 intenzivně jednal s panem Böhmem i vedením města o podobě plánované rekonstrukce Repre.

„Nikdy ze strany pana architekta Böhma nepadlo, že by zakazoval soutěž, jak trvdí pan primátor.“ uvedl Beneš na svém Facebooku. 

Ten také panu Böhmovi předložil vlastní variantu rekonstrukce, která více respektovala původní ráz budovy. Architekt budovy Repre s předloženým návrhem a hlavně celkovým koncepčním přístupem souhlasil a požadoval dokonce po městě rozpracování tohoto návrhu. Ve svém dopise primátorovi pak přímo uvedl:

„Představené prezentace architekta Ondřeje Beneše respektují charakter a hodnoty domu, přivítal bych tedy prověření a rozpracování této koncepce – s možností umístění nových vertikálních komunikací v interiéru i s využitím střech k pobytu, bez razantních zásahů do hmotového řešení stávajícího objektu.“

Obsah celého dopisu je k dispozici na konci tohoto článku.

Původní architekt vyzýval k přizvání nejlepších architektů

Ačkoliv primátor Marek Hrvol tvrdí, že po jednání v roce 2017 byla původním architektem možnost vyhlášení  architektonické soutěže zamítnuta, zapomíná na to, že architekt Böhm ve svém dopise z roku 2018 vedení města vyzývá, aby byli k projektu přizvání nejlepší architekti:

 „Bylo by určitě vhodné, kdyby výzvu, kterou dodnes modernistický Most představuje, mohli společně řešit opět ti nejlepší z produktivní generace architektů a urbanistů, ne pouze specialisté s dopravním zaměřením, jako to řeší některá jiná města při obnově veřejných prostranství.“

I přes Böhmovo přání Město přesto k rekonstrukci Repre architekty nepřizvalo a její projekt nechalo vypracovat firmu Artech, jejichž hlavním polem působnosti jsou právě dopravní stavby a průmyslové haly. 

Přitom aktuální návrh rekonstrukce byl v mnoha aspektech původním architektem Böhmem dokonce kritizován: 

„Návrh Artechu (konzultován dne 11. 07. 2018 s Ing. arch. Šťastným v Ústí nad Labem) příliš nerespektuje nejsilnější stránky domu.“ píše o návrhu rekonstrukce Mojmír Böhm.

Zdá se, že radnice tak zneužívá jméno architekta k prosazení svého přístupu k rekonstrukci, a to i přes to, že autor Repre Böhm se sám vůči takto pojaté rekonstrukci v mnoha ohledech vymezoval.

Doplnění článku dne 19.2.2024:

Neboť primátor města Mostu Marek Hrvol na Facebooku reagoval, že se na magistrátu žádný dopis od architekta Mojmíra Böhma nenachází, přikládáme e-mail, který byl již v roce 2018 odeslán na tehdejšího primátora Jan Paparegu. Přílohou tohoto e-mailu byl právě zmiňovaný dopis od architekta Mojmíra Böhma. Současný primátor, Marek Hrvol, byl v té době náměstkem Jana Paparegy.

E-mail odeslaný na Jana Paparegu. Přílohou tohoto e-mailu byl dopis od architekta Mojmíra Böhma.

Níže následuje obsah dopisu od architekta Mojmíra Böhma, který byl odeslan na e-mailovou adresu tehdejšího přimátora Jana Paparegy:

Dopis od architekta Mojmíra Böhma, který odeslán na e-mailovou adresu tehdejšího přimátora Jana Paparegy.

Autor článku žije v Mostě, nyní studuje Počítačové vědy na ZČU. Je zakladatelem iniciativy The most Most a spoluzakladatelem Most Pride. V roce 2022 na dvanáctém místě kandidoval v komunálních volbách na kandidátce Pirátů a Zelených.