Regiony v centru zájmu

Politici mají možnost dokázat, že respektují autorská práva otce Repre. Rodina architekta Mojmíra Böhma vydala prohlášení, kterým reaguje na slova politiků a vyjadřuje obavy o osud budovy

Primátor Hrvol se ve svém videu zaštítíl již nežijícím autorem Repre Mojmírem Böhmem s tím, že údajně architektonickou soutěž odmítl. Rodina architekta na slova primátora reaguje prohlášením.

Již jsme psali o tom, že senátor Jan Paparega a primátor Hrvol odmítají architektonickou soutěž pro rekonstrukci Repre a zašťiťují se u toho již nežijícím architektem Mojmírem Böhmem. Ten je hlavním architektem a autorem této budovy.

Odkazují při tom na dokument, který měl prý architekt Böhm podepsat a ve kterém údajně odmítl konání architektonické soutěže. Celá situace je jemně řečeno nestandardní, neboť daný dokument veřejnost nikdy neviděla a primátor Marek Hrvol ho i přes žádost médiím neposkytl.

Společně s Adamem Malým jsme o této situaci hovořili s Lenkou Kotišovou, dcerou architekta Mojmíra Böhma, která zaslala písemné prohlášení iniciativě The most Most a také do naší redakce a ve kterém uvádí, že žádný dokument, který po svém otci našla, neobsahuje odmítnutí architektonické soutěže pro rekonstrukci Repre.

Prohlášení reaguje také na slova primátora Hrvola, který ve svém videu na Facebooku dokonce uvedl, že architekt Böhm „konání architektonické soutěže důrazně odmítl“.

Stojí v něm, že si nikdo z rodiny takového postoje architekta Böhma není vědom a že se jako rodina shodují na tom, že takový názor od architekta Böhma nikdy nepadl.

V prohlášení se také uvádí, že rodině architekta Böhma záleží na tom, aby „rekonstrukcí nedošlo k znehodnocení tak ojedinělého, nejen ve své době výrazného, nadčasového a kvalitního architektonického díla a to jak z hlediska z exteriéru, tak i v interiéru.“

Rodina dále vyjadřuje obavy o osud děl uznávaných výtvarníků, „která prošla a byla vybrána odbornou komisí ČFVU (Český fond výtvarných umělců) speciálně pro tento objekt, kde každé dílo mělo přesně vymezené místo s nejlepším výtvarným a estetickým účinkem. V případě jejich sejmutí a vymístění dojde k další nevratné ztrátě hodnot celé stavby.“

Originální citace zaslaná paní Lenkou Kotišovou, dcerou architekta Mojmíjra Böhma:

„K rekonstrukci objektu REPRE Most jsem našla několik dokumentů, ze kterých není zřejmé, že by tatínek, cit. „důrazně odmítl možnost vyhlášení architektonické soutěže“, jak zmiňuje v odpovědi pan primátor v souvislosti s diskusí o možnosti vyhlášení architektonické soutěže (v souladu s usnesením Vlády ČR č. 22, ze dne 14. 1. 2015 1 ). Nikdo z rodiny si není vědom toho, že by tatínek tento názor kdy vyjádřil či zastával. Nemáme povědomí o tom, že takové písemné prohlášení existuje. Shodujeme se tedy jako rodina, že takový názor (viz dopis primátora města Mostu) od tatínka nikdy nepadl.

„Zaleží nám, celé rodině, na tom, aby rekonstrukcí nedošlo k znehodnocení tak ojedinělého, nejen ve své době výrazného, nadčasového a kvalitního architektonického díla, jak z exteriéru, tak i v interiéru. Do budovy byla navržena a instalována ta nejlepší díla uznávaných výtvarníků své doby (některých dosud žijících), která prošla a byla vybrána odbornou komisí ČFVU (Český fond výtvarných umělců) speciálně pro tento objekt, kde každé dílo mělo přesně vymezené místo s nejlepším výtvarným a estetickým účinkem. V případě jejich sejmutí a vymístění dojde k další nevratné ztrátě hodnot celé stavby.“

Šance pro politiky prokázat respekt k autorovým právům

Celá situace kolem Repre je poněkud zvláštní. Na jedné straně se vedení Mostu zaštiťuje architektem Böhmem a respektem k jeho autorským právům. Na straně druhé směle ignoruje jeho přání na citlivou rekonstrukci Repre, které vyjádřil v dopise, jenž e-mailem zaslala jeho dcera tehdejšímu primátorovi Janu Paparegovi (ProMost) a jehož obsah jsme na našich stránkách zveřejnili. Přání vyjádřená architektkem Böhmem byla tehdy konzultována s architektem Ondřejem Benešem, který se snažil město marně přesvědčit k citlivějšímu a celkově koncepčnímu přístupu při rekonstrukci Repre.

Jeden se zkrátka neubrání pocitu, že si město skutečně bere již nežijícího architekta Böhma jako rukojmí, aby protlačilo necitlivou rekonstrukci. A aby si ještě na konci svého mandátu, tedy těsně před volbami, mohli při otevírání budovy a zvuku fotoaparátů, střihnout pásku.

Autorská práva v rámci dědictví přešla na rodinu architekta Böhma. Pokud město skutečně chce respektovat držitele autorských práv, naskýtá se mu nyní jedinečná příležitost.

Může totiž vyslyšet přání otce rodiny a zároveň otce našeho Repre. Sednout si s ní nebo s jejími zástupci k jednacímu stolu a jejich přání na citlivou rekonstrukci vyslyšet.

Město by tak mohlo prokázat, že se již mentálně nenacházíme v devadesátých letech, kde si politici dělají co chtějí, bez ohledu na veřejnost.

A že se tato vzácná budova nestane obětí nezřízených ambicí několika politiků.