Regiony v centru zájmu

Kulturní život v Mostě: Město investuje miliony do velkých akcí, zatímco každodenní kultura trpí

Město Most utratilo za koncert Divokýho Billa 847 tisíc korun, je to nejdražší koncert kapely pro veřejnou instituci. Malé projekty mezitím bojují o každou korunu z městské kasy.
Výhled na přesunutý, Děkanský kostel z hradu Hněvín. Foto: Milan Krám
Výhled na přesunutý, Děkanský kostel z hradu Hněvín. Foto: Milan Krám

Město Most má dlouhodobý problém s úbytkem obyvatel a odlivem mladých lidí. Těm mimo jiné chybí kulturní vyžití. Nejsou to ovšem velké festivaly bez vazby na region, které navrátí život do města, nýbrž malé iniciativy místních.

Tyto aktivity ale město podporuje nedostatečně a někteří dokonce hovoří o neochotě a překážkách ze strany města. Příkladem může být galerie Bunkr, ta je v dotačním programu od Ministerstva kultury hodnocena jako druhá nejkvalitnější v kategorii celoroční kontinuální činnosti. Rada města zamítla žádost o dotaci na celoroční výstavní program, přestože komise školská a kulturní doporučila dotaci ve výši 43 000 Kč schválit. Galerii provozuje Luděk Prošek, pedagog Podkrušnohorského gymnázia v Mostě a člen Strany zelených, který byl ve volebním období 2018 až 2022 opozičním zastupitelem. Prošek často kritizuje kroky města za přístup k veřejnému prostoru a kultuře.

Vladimir 518 během výstavy v galerii Bunkr. Foto: Milan Krám

Podobný případ zažil lidskoprávní festival Most Pride, který nezískal dotaci v roce 2023. Organizátorstvo festivalu navíc upozorňovalo na překážky od vedení města. „Spíše nám hází klacky pod nohy,“ reagoval předseda spolku Most Pride Kája Nodes na dotazy Refresheru, zdali mají od města nějakou formu podpory. Účastnictvo festivalu se proti jednání města vymezilo a zastavilo duhový průvod na 1. náměstí, kde svůj nesouhlas vyjádřilo pískotem a skandováním.

V letošním roce hlasovala Rada města Mostu o 37 žádostech o dotaci v oblasti kultury a vzdělávacích aktivit, z nichž bylo schváleno 24 projektů. Průměrná výše dotace přitom byla nižší než 40 000 Kč. Celkem byla v rozpočtu pro rok 2024 na dotace vyhrazena částka 1 milion Kč, přičemž radní schválili projekty v celkové výši 880 000 Kč.

Přístup města ke kultuře je možné vyčíst z rozdílu finanční podpory umělců na straně jedné a sportovců na straně druhé. Zatímco pro kulturu je v rozpočtu vymezen 1 milion a maximální výše dotace je stanovena na 75 000 Kč, v oblasti sportu je město násobně štědřejší a nabízí v rámci dotace celých 6,5 milionu Kč. Pro pořádání sportovních akcí dokonce není stanovena maximální výše dotace. 

Nejde ale jen o finanční podporu. Jak důležitým tématem je kultura pro město můžeme vidět i u kavárny The Most Café. Ta se neodmyslitelně pojí ke kulturnímu životu v Mostě a za sedm let své existence dala možnost vystupovat nepřebernému množství začínajících umělců.

Město ovšem potřebovalo prostory, ve kterých kavárna sídlí, volné. Ta je tak musí opustit, zatímco sousedící sázková kancelář, která je také v nájmu města, může ve své činnosti pokračovat.

Jeden koncert za cenu celoroční kultury

Zatímco malé festivaly se musí spokojit s dotací často ve výši nižších desítek tisíc korun, velkým jménům je město ochotno zaplatit nadstandardní částky. 

Na Mostecké slavnosti vystoupí kapela Divokej Bill, která za 60minutové vystoupení dostane od města 847 000 Kč včetně DPH. To navíc kapele musí přichystat občerstvení a pití, včetně alkoholu. Musí například zajistit 35 vychlazených piv a 17 teplých večeří. 

Přehled uzavřených smluv týkajících se Mosteckých slavností 2024. Zdroj: Hlídač státu.

Tato smlouva je dle registru smluv nejdražší, kterou kdy kapela Divokej Bill podepsala s veřejnou institucí. Divokej Bill přitom vystoupil na Mostecké slavnosti už v roce 2022, tehdy za ně město zaplatilo pouze 484 000 Kč. 

Zajímavá je také výše částky v porovnání s ostatními vystupujícími. Yzomandias a Nik Tendo, kteří v současné době mnohonásobně překonávají kapelu Divokej Bill v počtu poslechů na platformě Spotify, stáli město zhruba polovinu. Za Adama Mišíka město zaplatilo pouze 96 800 Kč.

Porovnání hodnoty uzavřených smluv s poslechovostí interpretů na plaftormě Spotify. Zdroj dat: Hlídač státu a Spotify.

Za hodinové vystoupení kapely Divokej Bill tedy město ve výsledku zaplatí stejně jako za podporu 24 kulturních akcí v rámci svého dotačního titulu. 

Kapela Divokej Bill. Zdroj: Mostecké listy

Naše redakce oslovila vedení města k vyjádření, do vydání článku na náš dotaz nereagovalo.

Autor článku: Adam Malý

Korektura: Alena Motlová

Sociální sítě: Tomáš Mutinský