Regiony v centru zájmu

Situace kolem Repre eskaluje. Ředitel gymnázia zrušil studentům přednášku, zodpovědnost chtěl přehodit na studenty.

Ředitel Podkrušnohorského gymnázia v Mostě zrušil studentům přednášku o kulturním domu Repre. Zkusil zodpovědnost přehodit na samotné studenty, členy školního parlamentu. Za zrušením zřejmě mohl stát tlak školské rady. Karel Vacek, ředitel gymnázia, se prý bude příště snažit podobnou přednášku ze všech sil před médii utajit.

„Já jsem o té akci nic nevěděl a nic jsem nezrušil. Zrušil ji ten, kdo tu akci připravoval, tedy školní parlament. Ale já bych byl hlavně rád, abyste o tom nedělal moc osvětu.“, tvrdí ředitel Vacek.

„Bylo to velmi přímočaré. Pan ředitel nám (členům školního parlamentu, pozn. redakce) v e-mailu napsal, že máme přednášku zrušit s tím, že nám důvody vysvětlí později,“ opravuje jeden z členů školního parlamentu a organizátorů přednášky výrok ředitele Vacka a dodává:

 „Jen jsme v tu chvíli nevěděli, že je opravdu zrušena. Mysleli jsme si, že bude jen přeložena na jiný termín. Při osobním jednání nám však bylo řečeno, že na půdě gymnázia přednáška nyní být nemůže“, objasňuje a přeje si zároveň zůstat v anonymitě, což redakce Regionálních médií respektuje.

“Taktéž nám sdělil, že vzhledem k blížícím se krajským volbám je Repre citlivé téma a že si můžeme přednášku uspořádat v prosinci, protože pak už to nikoho nebude zajímat”, doplňuje člen školního parlamentu.

E-mail, který ředitel Karel Vacek odeslal studentům.

Tlak školské rady

Sám ředitel Vacek nakonec v hovoru s Regionálními médii přiznal, že studentům napsal zprávu, nicméně tvrdí, že pouze „studentům napsal o důvodech, které by měli zvážit.” To se však neshoduje s obsahem e-mailu, který Regionální média mají k dispozici.

Redakce se ředitele Vacka ptala, proč zrovna tato přednáška byla zrušena.

Vacek zrušení přednášky nejdříve odůvodnil obavou, že studenti mohou být manipulováni a že by mohli být využiti k manipulaci s veřejným míněním. Na otázku, zda studentům nevěří, že by si dokázali udělat vlastní názor, odvětil, že věří, ale že další informace o Repre nepotřebují. 

Také dodal, že se „jedná o politickou záležitost“ a že politika na půdu školy nepatří.

Plán přednášky však politicky nepůsobil. Jediným přednášejícím měl být Martin Trávníček, bývalý student mosteckého gymnázia, který je nyní v posledním ročníku studia architektury. Není členem žádné politické strany a není nikde politicky angažovaný. 

Toto objasňuje i jeden z členů školního parlamentu:

„Přednáška měla být čistě odborná, proto jsme vybrali právě Martina Trávníčka, neboť je odborníkem, vůbec jsme v tom neviděli politiku.” Podle studentů přednáška řediteli Vackovi zpolitizovaná přišla proto, že je Martin Trávníček spojen s iniciativou The most Most.

Tu založil Adam Malý z Mostu, který nyní studuje Počítačové vědy na ZČU Plzni. Právě s Martinem Trávníčkem později spojili své síly a téma rekonstrukce Repre společně komunikují směrem k veřejnosti. Skrze své stránky The most Most vysvětlují kvality budovy a objasňují, proč a jakým způsobem přístup radnice k rekonstrukci budovu Repre nenávratně poškodí. V souvislosti s tím připravili otevřený dopis radnici vyzívající k její citlivé rekonstrukci.

„Zároveň nám ředitel Vacek sdělil, že přednášku musel zrušit kvůli školské radě, ve které prý vyvolala kontroverzi. Obdržel prý ze školské rady několik telefonátů“, doplňuje člen školního parlamentu.

Jedním z členů školské rady je i Jan Paparega, senátor, bývalý primátor a člen vládnoucího hnutí ProMost. Jeho strana měla rekonstrukci budovy Repre jako hlavní volební slib a její dotažení je tak pro něj a hnutí politicky důležité. Zároveň vládnoucí ProMost dlouhodobě čelí kritice ze strany odborné i laické veřejnosti za absenci architektonické soutěže, necitlivý přístup k rekonstrukci Repre a špatnou komunikaci s veřejností. Naše redakce Jana Paparegu kontaktovala, vyjádří se písemně.

Reakce studentů

Školní parlament se tomuto tlaku začal aktivně bránit a studenti sepsali otevřený dopis, adresovaný ústeckému hejtmanovi Janu Schillerovi /ANO/ a primátorovi Mostu Marku Hrovolovi /ProMost/, v němž se vymezují vůči postupu školské rady. Postup považují za neakceptovatelný a vnímají ho jako zásah do volnočasového vzdělávání studentů a studentek.

Zároveň ve svém dopise vysvětlují, proč je v souvislosti s Repre důležité uspořádat architektonickou soutěž a vyjadřují obavy o budoucnost budovy, ale i o budoucnosti knihovny, která by se do Repre měla přestěhovat. Studenti taktéž apelují na vedení města, aby nevynechávalo občany Mostu z diskuse o ohledně takto zásadních změn.

Otevřený dopis sepsaný členy školního parlamentu Podkrušnohorského gymnázia.

Údajně špatně plánovaná přednáška

Dalším důvodem, proč ředitel Vacek přednášku zrušil, bylo, že „nebyla řádně plánována a z jeho strany schválena“. Studenti údajně nedodrželi standardní schvalovací proces.

To ale vyvrací jeden z členů školního parlamentu s tím, že schválení přednášky proběhlo stejným způsobem, jako u všech předchozích: 

„Není to první přednáška, kterou pořádáme a nikdy nebyl po nás vyžadován žádný speciální postup. Standardním postupem vždy bylo, že si přednášku necháváme schválit paní zástupkyní Ivetou Macánovou. To jsme udělali i tentokrát. Pan ředitel nás od počátku existence parlamentu odkazoval na paní zástupkyni. A to jsme dodrželi.“

Ředitel Vacek taktéž uvedl, že mu přednáška přišla nevyvážená s tím, že studenti měli pozvat i firmu Artech, kterou dle Vacka kritizují. Ta vytvořila projektovou dokumentaci k rekonstrukci Repre, přičemž její návrh je obecně ze strany architektů považován za necitlivý a kvality budovy poškozující. 

Nicméně dle Adama Malého iniciativa The most Most nekritizuje přímo firmu Artech, ale proces přípravy celého projektu rekonstrukce Repre. Výsledná dokumentace od Artechu je důsledkem nepochopení celé budovy ze strany města. Artech není architektonickou kanceláří a nelze ho kritizovat za to, že město k projektu architekty nepřipustilo”, vysvětluje Malý.

Utajení přednášky před médii

Na otázku, zda by přednáška na gymnáziu byla povolena, pokud by firma Artech byla na akci pozvána, odvětil ředitel Vacek paradoxně jasné „ne“.

Zeptali jsme se tedy, zda mu skutečně vadila absence Artechu, když přednášku ani tak nehodlá povolit. Na to Vacek odvětil:

“To já neříkám (že nebude povolena, pozn. redakce). Každopádně, pokud k něčemu takovému dojde, budu se ze všech sil snažit, abych to před Vámi utajil. Abyste o tom nepsali zbytečný věci”.

Vacek prý nechce, aby u přednášky byl kdokoliv, kdo by z ní tzv. udělal senzaci. 

V každém případě studenti variantu s více účastníky neplánovali. Dle vyjádření člena školního parlamentu zvažují studenti uspořádání přednášky v jiných prostorách.

Jeden z členů parlamentu situaci uzavírá:

„Mrzí mě, že se za nás pan ředitel nepostavil. Ale myslím si, že to rozhodnutí zkrátka nebylo z jeho vůle a že zde jde o školskou radu, která na něj vytvořila tlak.”

Ačkoliv studentům tlak ze strany školské rady Vacek přiznal, během telefonátu s naší redakci jej odmítl. 

Pro kontext zde uvádíme, že tento rok končí řediteli Vackovi ředitelský mandát a rada kraje vypíše výběrové řízení na jeho pozici. Pokud bude chtít Vacek jako ředitel pokračovat, musí ve výběrovém řízení zvítězit.